logotyp UMWD

Informujemy, że 12.03.2024 r. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zatwierdził wniosek Gminy Wąsosz o dofinansowanie projektu "Stawiamy na przedszkolaki" w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027.

 

Dofinansowanie wynika z udziału w programie: "Wsparcie na rzecz wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem".

Celem głównym projektu  jest zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Samorządowym im. Marii Konopnickiej w Wąsoszu, w oddziale przedszkolnym w Publicznej Szkole Podstawowej im. Juliana Tuwima w Czarnoborsku oraz w oddziale przedszkolnym w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Kownackiej w Płoskach poprzez organizację zajęć dodatkowych dla 75 dzieci. Obejmuje także wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz podniesienie kompetencji i kwalifikacji 13 nauczycieli.

Wartość projektu to kwota 306 526,56 zł, a wartość dofinansowania 245 221,24 zł.