Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania działań na rzecz osób w wieku emerytalnym na terenie Gminy Wąsosz.

 

 

Załączone dokumenty:

ZARZĄDZENIE Nr 1123/24 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 23 kwietnia 2024 roku - z1123-24 (PDF, 69.30Kb)