Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego: "w zakresie wspierania działań na rzecz osób w wieku emerytalnym na terenie Gminy Wąsosz"

logo uniwersytetu

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wąsoszu z radością informuje o otrzymaniu grantu na realizację projektu edukacyjnego „UTW dla społeczności”.

baner projektu

Ruszył nabór wniosków w programie wsparcia dzieci z rodzin byłych pracowników PGR-ów.

Otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego: "w zakresie wspierania działań na rzecz osób w wieku emerytalnym na terenie Gminy Wąsosz"