logotyp UMWD

Informujemy, że 12.03.2024 r. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zatwierdził wniosek Gminy Wąsosz o dofinansowanie projektu "Stawiamy na przedszkolaki" w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027.

Otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego: „w zakresie wspierania działań na rzecz osób w wieku emerytalnym na terenie Gminy Wąsosz”

logotyp akcji

Przekazujemy informację o programie stypendialnym dla 8-klasistów gminy Wąsosz.

logotyp informacji

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, w ramach projektu edukacyjnego Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Komendą Główną Policji oraz Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej organizuje 22 stycznia 2024 roku (17:00-18:30) webinarium (seminarium online) dla seniorów i ich opiekunów „Bezpieczny senior - jak nie dać się oszukać w Internecie”.

infografika dokumentacja

 Urząd Miejski Wąsosza prosi o wstępne zapisywanie dzieci do żłobka, który będzie uruchomiony do końca 2024 roku w miejscowości Pobiel.