sprzęt z projektu

Informujemy, że Gmina Wąsosz pozyskała środki w wysokości 60 000 zł na zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu „Zdalna Szkoła" organizowanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

logo projektu

7 kwietnia 2020 r. Burmistrz Wąsosza Paweł Niedźwiedź przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Jadwigi Rodzewicz podpisał umowę z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na realizację projektu grantowego w kwocie 60.000,00 zł 

men grafika

Przypominamy o zawieszeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych!

logo dzwonek

Informujemy, iż zgodnie z decyzją Rządu RP od dnia jutrzejszego zawieszone są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w placówkach oświatowych.

poetyckie zwycięstwo

28 lutego 2020 r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Lubinie odbyło się uroczyste podsumowanie XIII Dolnośląskiego Przeglądu Twórczości Literackiej Dzieci i Młodzieży.