plakat z informacjami o naborze

Powiatowy Urząd Pracy w Górze informuje o ogłoszeniu II naboru na szkolenie grupowe dla osób zarejestrowanych w PUP z zakresu "Język polski dla cudzoziemców".

plakat z informacjami o programie

Zdobądź finansowanie nauki w szkole średniej we Wrocławiu – rekrutacja do Programu Stypendialnego Horyzonty jeszcze tylko do 31 marca 2022 r.

informacja

Szanowni Państwo, Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało informację dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy.

Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego: "w zakresie wspierania działań na rzecz osób w wieku emerytalnym na terenie Gminy Wąsosz"