plakat informacyjny

Przekazujemy informację o planowanym rozpoczęciu kursów unijnych w ramach projektu „Język obcy szansa na lepsze zatrudnienie! Edycja druga” nr RPDS.10.03.00-02-0046/17 z języka angielskiego i niemieckiego.

sprzęt z projektu

Informujemy, że Gmina Wąsosz pozyskała środki w wysokości 60 000 zł na zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu „Zdalna Szkoła" organizowanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

logo projektu

7 kwietnia 2020 r. Burmistrz Wąsosza Paweł Niedźwiedź przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Jadwigi Rodzewicz podpisał umowę z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na realizację projektu grantowego w kwocie 60.000,00 zł 

men grafika

Przypominamy o zawieszeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych!

logo dzwonek

Informujemy, iż zgodnie z decyzją Rządu RP od dnia jutrzejszego zawieszone są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w placówkach oświatowych.