Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Wąsosz na lata 2013-2017

Podstawę prawną opracowania niniejszego planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Wąsosz stanowi art. 25 ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U z 2018r. poz. 121 ze zm.)

Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Wąsosz na lata 2013-2017

Głównym celem wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Wąsosz jest określenie podstawowych założeń i wytycznych działania gminy zabezpieczającego racjonalne gospodarowanie posiadanym zasobem mieszkaniowym.

Pobierz Program