Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Wąsosz na lata 2013-2017

Głównym celem wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Wąsosz jest określenie podstawowych założeń i wytycznych działania gminy zabezpieczającego racjonalne gospodarowanie posiadanym zasobem mieszkaniowym.

Pobierz Program