Pomoc bezdomnym zwierzętom

Urząd Miejski Wąsosza informuje, że został opracowany program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wąsosz


Całodobowa opieka weterynaryjna w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt bezdomnych realizowana będzie przez zakład leczniczy, z którym Gmina zawarła umowę:

Osiecki Radosław
Specjalistyczna Przychodnia Weterynaryjna “ORIVET”
ul. Marszałka Miedzińskiego 6f/11, 63-900 Rawicz.

Informacje o bezdomnych zwierzętach z terenu gminy Wąsosz należy kierować do tut. Urzędu w godzinach pracy pod numer tel. 655437850 a po godzinie 15-tej pod numer tel.668614417 .


Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wąsosz dostępny jest w naszym Biuletynie Informacji Publicznej