Program "RODZINA 500 PLUS"

Burmistrz Wąsosza informuje, że 11.02.2016 r. Sejm uchwalił ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, która wprowadza program "Rodzina 500 plus".

Na terenie gminy Wąsosz realizacją programu zajmować się będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsoszu, ul. Krzywa 11, Tel. 65 5437470.

Ustawa zakłada, że świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na drugie i kolejne dziecko otrzyma każda rodzina, bez względu na dochody.

W przypadku rodzin z jednym dzieckiem trzeba będzie spełnić kryterium dochodowe - 800 zł na osobę w rodzinie lub 1200 zł w przypadku dzieci z niepełnosprawnością. Świadczenie będzie wypłacane do ukończenia przez dziecko 18 lat.

Wnioski składać będzie można od 1 kwietnia 2016 r. w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej. Druk wniosku dostępny będzie na stronie internetowej Ośrodka: ops.wasosz.gmina.pl i na stronie internetowej gminy www.wasosz.eu oraz w siedzibie Ośrodka. Ustawodawca zapewnił również, iż wnioski składać będzie można drogą elektroniczną.

Ustawa zakłada, że wnioski składane będą raz w roku, przy czym kolejny wniosek składany będzie jesienią 2017 r.


Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zawierające wzór wniosku zostało opublikowane  w Dzienniku Ustaw (poz. 214).

Ubiegający się o świadczenie na drugie i kolejne dzieci podaje we wniosku jedynie podstawowe dane dotyczące rodziny. W przypadku świadczenia również na pierwsze dziecko wymagane są informacje pozwalające na ustalenie dochodu. Pozostała część wniosku to szczegółowe pouczenia i wyjaśnienia dla wypełniających.
W rozporządzeniu określono także listę dodatkowych dokumentów, wymaganych w szczególnych przypadkach, np. wobec cudzoziemców czy rodziców adopcyjnych.

Pliki do pobrania

  1. Wzór wniosku (.docx)
  2. Wzór wniosku (.pdf)