Komunikat OPS w Wąsoszu

Okres zimowy, a zwłaszcza utrzymujące się niskie temperatury i obfite opady śniegu stanowią szczególne zagrożenie dla zdrowia lub życia osób bezdomnych, samotnych (starszych i niepełnosprawnych) oraz nadużywających alkoholu.

Należy więc podjąć wszelkie działania dla ochrony tych osób w celu uniknięcia ich zamarznięcia.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsoszu zwraca się do mieszkańców Gminy Wąsosz z apelem, aby nie przechodzili obojętnie obok potrzebujących i zgłaszali wszystkie niepokojące przypadki pracownikom socjalnym osobiście w siedzibie ośrodka lub telefonicznie pod numerem 65 5437470, jak również pracownikom innych instytucji zobligowanych do udzielania pomocy.

Wyrażamy przekonanie, że społeczna wrażliwość mieszkańców naszej gminy pozwoli na działania profilaktyczne i osłonowe, jako przejaw troski o najsłabszych i pozwoli uniknąć nieszczęśliwych następstw zimy.
Centrum Powiadamiania Ratunkowego – nr telefonu 112