Zmiana terminu wypłaty świadczeń

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsoszu uprzejmie informuje, iż od 2017 roku nastąpiła zmiana terminu wypłaty świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego – wypłacanych zarówno w kasie jak i na indywidualne konta bankowe .

Począwszy od stycznie 2017r. wypłaty będą realizowane każdego 28 dnia miesiąca, w przypadku gdy dzień ten będzie dniem wolnym od pracy, wypłata nastąpi w kolejnym przypadającym po nim dniu roboczym.

Termin wypłaty świadczenia wychowawczego (500+) pozostał bez zmian.