Informujemy, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+, funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia rodzinnego można składać od dnia 1 sierpnia 2017r. w  wersji papierowej w siedzibie OPS Wąsosz lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Wnioski o świadczenia wychowawcze 500+ można składać również w wersji elektronicznej, za pomocą bankowości elektronicznej, Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS), Portalu Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl) oraz za pośrednictwem ePUAP.

Wnioski w wersji papierowej będzie można pobrać w siedzibie Ośrodka od dnia 01-08-2017 r.

Sekcja świadczeń rodzinnych, wychowawczych i funduszu alimentacyjnego czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach:

Poniedziałek 8:00 – 16:00, w pozostałe dni tygodnia od 7:00 do 15:00.


Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 będą przyjmowane od dnia 01 sierpnia 2017r.


W przypadku gdy osoba ubiegająca się o  świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z  dokumentami do dnia 30 września 2017 r. ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad 2017 r. następuje do dnia 30 listopada 2017r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o  świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z  dokumentami w okresie od dnia1 października 2017r. do dnia 30 listopada 2017r. ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad 2017r. następuje do dnia 31 grudnia 2017r.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2017/2018 będą przyjmowane od dnia 01 sierpnia 2017r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o  świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2017r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października 2017 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 października 2017 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik 2017 r. następuje do dnia 30 listopada 2017r.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń wychowawczych na nowy okres świadczeniowy 2017/2018 będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2017r.

W  przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2017r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października 2017r.

W  przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 października 2017 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada 2017r.


Szczegółowe informacje dotyczące świadczenia wychowawczego w ramach Programu Rodzina 500+ i zmian które obowiązują od 01-08-2017 r. dostępne są pod adresem:

https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/rodzina-500-plus/art,9007,zawnioskuj-o-500-na-nowy-okres-swiadczeniowy.html