Informujemy, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+, funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia rodzinnego można składać od dnia 1 sierpnia 2017r. w  wersji papierowej w siedzibie OPS Wąsosz lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Zmiana terminu wypłaty świadczeń

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsoszu uprzejmie informuje, iż od 2017 roku nastąpiła zmiana terminu wypłaty świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego – wypłacanych zarówno w kasie jak i na indywidualne konta bankowe .

Dożywianie dzieci w szkołach

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsoszu przypomina, że z końcem roku 2016r. upływa termin decyzji przyznających dożywianie dzieci w szkołach.

Podziękowanie za okazaną pomoc

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsoszu chciałby podziękować sponsorom, którzy przyczynili się do organizacji paczek mikołajkowych dla najbardziej potrzebujących rodzin z Naszej Gminy.