Punkt konsultacyjny dla osób dotkniętych przemocą

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsoszu uprzejmie informuje, że w Ośrodku działa punkt konsultacyjny dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

Komunikat OPS w Wąsoszu

Okres zimowy, a zwłaszcza utrzymujące się niskie temperatury i obfite opady śniegu stanowią szczególne zagrożenie dla zdrowia lub życia osób bezdomnych, samotnych (starszych i niepełnosprawnych) oraz nadużywających alkoholu.

GRAMY DLA NIKOSIA

OPS

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsoszu - asystent rodziny pilnie poszukuje 2 używanych lodówek w stanie dobrym w celu przekazania ich potrzebującym rodzinom z naszej gminy.

Warsztaty dla seniorów „Lokalny Senior”

W dniach 29 i 30 czerwca 2016r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wąsoszu odbył się cykl dwudniowych warsztatów dla seniorów pt „Lokalny Senior”, w których udział wzięło 15 osób.