banner portalu

Szanowni Państwo, zapraszamy na portal Dolnośląska Mapa Wsparcia Społecznego www.dmws.pl.

www OPS

Informujemy o otrzymaniu dofinansowania w łącznej kwocie 123.420,00 zł na realizację Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.

 

strona www ops wasosz

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsoszu prowadzi stały nabór kandydatów na kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych.

strona www OPSu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsoszu informuje o możliwości złożenia deklaracji chęci uczestnictwa w Programie "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.

logo informacji

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych uprzejmie informuje, że zakończyła się realizacja drugiego zadania projektu pn. „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych.