Dożywianie dzieci w szkołach

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsoszu przypomina rodzicom zainteresowanym dożywianiem dzieci w szkołach w okresie styczeń – czerwiec 2018r. o składaniu wniosków

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsoszu przypomina rodzicom zainteresowanym dożywianiem dzieci w szkołach w okresie wrzesień - grudzień 2017r. o składaniu wniosków w tutejszym Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Krzywa 11, 56-210 Wąsosz.

Wnioski o przyznanie pomocy w ramach programu Rodzina 500+

Burmistrz Wąsosza informuje wszystkich mieszkańców gminy, iż od dnia 1 sierpnia 2017 r. można składać ponownie wnioski o przyznanie pomocy w ramach programu Rodzina 500+.

Informujemy, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+, funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia rodzinnego można składać od dnia 1 sierpnia 2017r. w  wersji papierowej w siedzibie OPS Wąsosz lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.