OPS

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsoszu - asystent rodziny pilnie poszukuje 2 używanych lodówek w stanie dobrym w celu przekazania ich potrzebującym rodzinom z naszej gminy.

Warsztaty dla seniorów „Lokalny Senior”

W dniach 29 i 30 czerwca 2016r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wąsoszu odbył się cykl dwudniowych warsztatów dla seniorów pt „Lokalny Senior”, w których udział wzięło 15 osób.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

Burmistrz Wąsosza informuje, że od dnia 1 lipca 2016 r. uruchomiony zostanie punkt nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców gminy Wąsosz.

Program "RODZINA 500 PLUS"

Burmistrz Wąsosza informuje, że 11.02.2016 r. Sejm uchwalił ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, która wprowadza program "Rodzina 500 plus".