Podziękowanie za okazaną pomoc

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsoszu chciałby podziękować sponsorom, którzy przyczynili się do organizacji paczek mikołajkowych dla najbardziej potrzebujących rodzin z Naszej Gminy.

Punkt konsultacyjny dla osób dotkniętych przemocą

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsoszu uprzejmie informuje, że w Ośrodku działa punkt konsultacyjny dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

Komunikat OPS w Wąsoszu

Okres zimowy, a zwłaszcza utrzymujące się niskie temperatury i obfite opady śniegu stanowią szczególne zagrożenie dla zdrowia lub życia osób bezdomnych, samotnych (starszych i niepełnosprawnych) oraz nadużywających alkoholu.

GRAMY DLA NIKOSIA

OPS

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsoszu - asystent rodziny pilnie poszukuje 2 używanych lodówek w stanie dobrym w celu przekazania ich potrzebującym rodzinom z naszej gminy.