logo biura

Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu ogłasza nabór na stanowisko księgowego.

logo biura

Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu ogłasza nabór na stanowisko księgowego.

logo UP

Powiatowy Urząd Pracy w Górze ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach priorytetów ustalonych na rok 2020 od 03.08.2020 r. do 07.08.2020 r.

logo UP

Powiatowy Urząd Pracy w Górze informuje o naborze wniosków o przyznanie środków Funduszu Szkoleniowego (KFS)

plakat PUP

Powiatowy Urząd Pracy w Górze informuje o projekcie aktywizacji osób młodych pozostających bez pracy.