Nabór wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
Europejskie Dni Pracodawców 2017

Powiatowy Urząd Pracy w Górze informuje o ostatnich wolnych miejscach w realizowanych projektach:

Europejskie Dni Pracodawców 2017

Powiatowy Urząd Pracy w Górze pozyskał dodatkowe środki z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 308.300,00 zł na realizację „Programu aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych”.

Europejskie Dni Pracodawców 2017

Powiatowy Urząd Pracy w Górze, informuje iż posiada w dyspozycji środki PFRON na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych poszukujących pracy niepozostających
w zatrudnieniu w 2018 roku.