Z ogromną przyjemnością informujemy, że w dniu 28 września 2018 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rawiczu Burmistrz Wąsosza podpisał porozumienie, na mocy którego z budżetu gminy Wąsosz udzielono dotacji dla Szpitala Powiatowego w Rawiczu.

 

Gmina Wąsosz dofinansuje zakup sprzętu do badań holterowskich w wysokości 20 tys. zł. Środki na ten cel zabezpieczone zostały Uchwałą Rady Miejskiej Wąsosza nr XLII/299/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawickiemu.
Nowy sprzęt zostanie zakupiony jeszcze w tym roku i służyć będzie również mieszkańcom gminy Wąsosz korzystającym z usług Szpitala.