oddaj krew!

Podziel się z potrzebującymi bezcennym darem krwi!


Honorowe Oddawanie Krwi w Wąsoszu.
Zespół Placówek Kultury w Wąsoszu - 29 lipca godz. 9.00 - 13.00
Informacje i zapisy: tel. 655437936.
ZAPRASZAMY DO ODDANIA KRWI!