plakat kampani społecznej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Górze informuje, że Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym rozpoczął realizację II edycji kampanii informacyjnej „Wybieraj bezpieczną żywność” #EUChooseSafeFood.

Celem kampanii jest stałe budowanie świadomości społecznej, jak ważną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności i zdrowia konsumentów odgrywa nauka.  Ma również na uwadze zachęcenie konsumentów do dokonywania świadomych wyborów żywieniowych. Unijny zasięg kampanii umożliwia konsumentowi łatwy dostęp do praktycznych informacji przydatnych podczas kupowania i spożywania żywności.

Kampania skierowana jest do grupy odbiorców, którzy nie są specjalistami w dziedzinie bezpieczeństwa żywności i odżywiania w wieku od 25 do 45 lat, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet i młodych rodziców.

Tegoroczna odsłona kampanii podejmuje tematykę związaną z suplementami diety, higieną żywności, w tym chorób przenoszonych drogą pokarmową oraz ze znakowaniem żywności, uwzględniając alergeny.

  1. Suplementy diety.

Cel kampanii w obszarze suplementów diety: zwiększenie wiedzy Polaków
nt. suplementów diety, ich definicji, różnic pomiędzy nimi a lekami OTC.

Suplementy to nie leki to środki spożywcze. Pełnią funkcje odżywcze lub wspomagające działanie organizmu. Nie mają właściwości leczniczych czy zapobiegających chorobie.

Suplementy w liczbach.

  • 72% Polaków deklaruje spożywanie suplementów diety, z czego prawie połowa robi to regularnie.
  • 27% Polaków potrafi poprawnie zdefiniować suplementy diety.
  • 37% Polaków jest przekonanych, że suplementy diety są testowane pod względem skuteczności [1]

https://www.gov.pl/web/gis/dekalog-suplementacji

https://ncez.pzh.gov.pl/abc-zywienia/zasady-zdrowego-zywienia/suplementy-diety-czy-pomagaja-w-zachowaniu-zdrowia-i-moga-chronic-przed-chorobami-w-tym-nowotworami/

https://ncez.pzh.gov.pl/abc-zywienia/suplementy-diety-moda-czy-koniecznosc/

  1. Higiena żywności (również o chorobach przenoszonych drogą pokarmową).

Cel kampanii w obszarze higieny żywności: podniesienie wiedzy Polaków nt. ich wpływu na bezpieczeństwo żywności poprzez stosowanie odpowiednich zasad higieny i postępowania z żywnością.

Skuteczne mycie rąk jest jednym z najważniejszych sposobów zapobiegania rozprzestrzenianiu się zatruć pokarmowych oraz decydującym czynnikiem wpływającym na bezpieczeństwo. Za bezpieczeństwo żywności dostępnej na polskim rynku odpowiada producent, ale od momentu zakupu żywności, to konsument ma wpływ na jej bezpieczeństwo. Bardzo ważne: odpowiednie przechowywanie żywności, postępowanie z produktem, zgodnie z zaleceniem producenta oraz zasadami higieny pozwala na minimalizację lub uniknięcie zakażenia.

https://ncez.pzh.gov.pl/abc-zywienia/bezpieczenstwo-zywnosci-zalezy-rowniez-od-ciebie

https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2018/04/5-krok%C3%B3w-do-bezpiecznej-%C5%BCywno%C5%9Bci.pdf

  1. Znakowanie żywności (z uwzględnieniem alergenów).

Cel kampanii w obszarze znakowania: podniesienie wiedzy Polaków w zakresie prawidłowego czytania etykiet produktów żywnościowych. Pokazanie korzyści płynących z czytania etykiet.

Zapewnienie konsumentowi pełnej i autentycznej informacji o produkcie spożywczym jest obowiązkiem przedsiębiorców. Są oni zobligowani, zgodnie z obowiązującym prawem do odpowiedniego znakowania produktów spożywczych, tak aby dostarczyć konsumentom rzetelnej informacji na temat żywności. Etykiety produktów żywnościowych dostarczają istotnych informacji ułatwiających podejmowanie świadomych decyzji. Przed zakupem w szczególności warto zwrócić uwagę m.in. na skład, datę minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia oraz na zawartość netto produktu. W przypadku niektórych produktów, określone są również specjalne warunki przechowywania lub warunki użycia (np. przechowywanie w odpowiedniej temperaturze  lub użycie żywności po otwarciu opakowania, wskazania dot. koniecznej obróbki termicznej).

Ważną informacją dla osób cierpiących na alergie lub nietolerancje jest wyszczególnienie obecności alergenów w wykazie składników. Takie informacje są uwidocznione poprzez
np. pogrubioną lub powiększoną czcionkę.

Etykiety zawierają również informacje o wartości odżywczej produktów oraz RWS.

https://www.gov.pl/web/gis/znakowanie-srodkow-spozywczych

https://www.gov.pl/web/gis/znakowanie-srodkow-spozywczych5

https://ncez.pzh.gov.pl/abc-zywienia/8-powodow-dla-ktorych-warto-czytac-etykiety/

https://ncez.pzh.gov.pl/informacje-dla-producentow/innowacyjny-sposob-etykietowania-produktow/

Więcej o kampanii:

https://campaigns.efsa.europa.eu/EUChooseSafeFood/#/index-pl

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Górze zachęca do pogłębienia wiedzy i zapoznania się    z materiałami opracowanymi dla potrzeb kampanii.

 

[1] Raport Polskiego Instytutu Ekonomicznego „Regulacja rynku suplementów diety. Warszawa, grudzień 2019 r.

   https://pie.net.pl/wp-content/uploads/2020/03/PIE-Poland_and_Supplements-PL.pdf