plakat ze szczegółami akcji

NSZOZ Diagnostyk informuje, że 19 marca 2024 r. przy Zespole Placówek Kultury na ul. Zacisze 10D w Wąsoszu przeprowadzane będą bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi.

infografika - grupy krwi

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu prosi o oddawanie krwi!

plakat o wydarzeniu

Przekazujemy zaproszenie na bezpłatne komputerowe badanie wzroku.

infografika RCKIK

Centrum Krwiodawstwa we Wrocławiu prosi o oddawanie krwi! Szczególnie potrzebne grupy krwi: A-, O -, A+, O+.

plakat akcji zdrowotnej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Górze informuje, że w dniu 18 listopada obchodzony jest Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach, który został ustanowiony w 2008 roku przez Komisję Europejską na wniosek Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób.