ulotka informacyjna

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Górze informuje, że od 24 do 30 kwietnia b.r. obchodzony Europejski Tydzień Szczepień. Jest to inicjatywa Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), realizowana i koordynowana na poziomie lokalnym przez poszczególne państwa. Celem akcji jest zwiększenie wiedzy na temat korzyści wynikających ze szczepień oraz ryzyka związanego ze spadkiem osób zaszczepionych.

logotyp WD

Szanowni Państwo, dokonujące się w ostatnich dekadach zmiany polityczne, ekonomiczne i społeczne przyniosły społeczeństwu nie tylko nowe wyzwania i możliwości, ale także zagrożenia dla zdrowia wielu grup ludności. Sytuacja ta spowodowała konieczność bieżącego nadzoru i modyfikacji m.in. programów profilaktyki zdrowotnej.

infografika o antybiotykach

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Górze zaprasza do zapoznania się z materiałami informacyjnymi w ramach ogólnopolskiej kampanii Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach/Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach:

plakat kampani społecznej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Górze informuje, że Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym rozpoczął realizację II edycji kampanii informacyjnej „Wybieraj bezpieczną żywność” #EUChooseSafeFood.

plakat dotyczący badań

Szanowni Państwo, LUX MED Diagnostyka zaprasza na bezpłatne badania mammograficzne dla Pań w wieku 50-69 lat finansowane przez NFZ w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi.