Upamiętnienie symboli Gminy Wąsosz

Podczas XVIII sesji, która odbyła się dnia 25 maja 2016r. Rada Miejska Wąsosza poprzez aklamację przyjęła stanowisko w sprawie upamiętnienia symboli Gminy Wąsosz - flagi i herbu.

Symbole te winny być powszechnie znane i otaczane należytym szacunkiem , a flaga gminy winna być eksponowana w dniu 24 stycznia dla upamiętnienia powrotu Wąsosza do ziem Polski oraz w dniach obrad sesji jak też świąt państwowych. Apelowano do kierujących jednostkami organizacyjnymi gminy szczególnie do dyrektorów szkół o upowszechnianie wiedzy o tych symbolach i cykliczne uświadamianie młodzieży szkolnej informacji o symbolach narodowych i gminy Wąsosz.