1. Montaż punktów oświetlenia ulicznego wykorzystujących energię odnawialną na terenie gminy Wąsosz - etap II, wartość zadania: 220 416,00 zł, dofinansowanie w formie pożyczki w wysokości 60 000,00 zł, dofinansowanie w formie dotacji w wysokości 30 000,00 zł,
  2. Budowa wodociągu dla wsi Ostrawa, gmina Wąsosz, wartość zadania: 244 496,66 zł, dofinansowanie w formie pożyczki w kwocie 146 600,00 zł,
  3. Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu – etap I, wartość zadania: 1 937 604,92 zł, dofinansowanie w formie pożyczki w kwocie 775 000,00 zł, dofinansowanie w formie dotacji w kwocie 387 500,00 zł.
  4. Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu – etap II, wartość zadania: 5 971 715,10 zł, dofinansowanie w formie pożyczki w kwocie 2 388 600,00 zł, dofinansowanie w formie dotacji w kwocie 1 934 300,00 zł.
  5. Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu – etap III, wartość zadania: 3 498 136,60 zł, dofinansowanie w formie pożyczki w kwocie 1 422 000,00 zł, dofinansowanie w formie dotacji w kwocie 711 000,00 zł.
  6. Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu – etap IV, wartość zadania: 325 922,35 zł, dofinansowanie w formie pożyczki w kwocie 66 240,00 zł, dofinansowanie w formie dotacji w kwocie 66 240,00 zł.
  7. Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu – etap V, wartość zadania: 4 962 897,55 zł, dofinansowanie w formie pożyczki w kwocie 3 016 479,00 zł, dofinansowanie w formie dotacji w kwocie 1 005 493,00 zł.

Strona internetowa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu