logo projektu

Uprzejmie informujemy, że od piątku, tj. 30 października 2020 r. rozpocznie się podpisywanie z Grantobiorcami Umowy o powierzenie grantu w ramach Projektu Grantowego „Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w budynkach mieszkalnych na obszarze Doliny Baryczy”.

 

 

Każdy Grantobiorca zostanie poinformowany telefonicznie przez  właściwą Gminę o terminie i miejscu podpisania Umowy o powierzenie grantu.