logotypy

Gmina Wąsosz przedstawia zestawienie złożonych wniosków w III naborze w ramach zadania pn. "Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w budynkach mieszkalnych na obszarze Doliny Baryczy"

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 nr projektu RPDS.03.03.01-02-0018/19.

Uwaga!!!  Wnioski zaznaczone na liście rankingowej kolorem zielonym zostały zakwalifikowane do przeprowadzenia u nich uproszczonych audytów energetycznych celem dokonania weryfikacji kryteriów zgodnie z Procedurą realizacji projektu grantowego. Pozostałe wnioski stanowią listę rezerwową. Grantobiorcy, którzy nie spełnią tych kryteriów zostaną odrzuceni, a w ich miejsce zakwalifikowane zostaną osoby wg. kolejności z listy rezerwowej.
Wnioski niezakwalifikowane i nierozpatrzone nie biorą udziału w projekcie. Termin rozpoczęcia uproszczonych audytów energetycznych zostanie podany na stronie internetowej i projektowej.

 

Pobierz listę rankingową

 

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2014-2020

„Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w budynkach mieszkalnych na obszarze Doliny Baryczy”