Uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego wyłoniony został wykonawca Uproszczonych Audytów Energetycznych

w ramach III naboru wniosków do Projektu Grantowego „Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w budynkach mieszkalnych na obszarze Doliny Baryczy":

 

NDE Sp. z o.o. ul.
Kazimierza Wielkiego
142/6 30-082 Kraków

 

Audytor uda się do Grantobiorców, którzy zakwalifikowali się do przeprowadzenia u nich uproszczonych audytów energetycznych, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu jego terminu celem dokonania weryfikacji kryteriów zgodnie z Procedurą realizacji projektu grantowego.”

Audytor który będzie przeprowadzać wywiad z mieszkańcem:
Pan Mikołaj Podmokły
Audytor, który wykona zdjęcia dronem:
Pan Piotr Szlachetka

Audytorzy posiadają imienny identyfikator podpisany przez Burmistrza Wąsosza. Klikając odnośnik można pobrać wygląd identyfikatora.

 

was 120321 01