plakat z infprmacjami o projekcie

Program "Czyste Powietrze" skierowany jest do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

 

W ramach programu można uzyskać dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania i 69 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania.

Szczegółowe informacje nt. programu "Czyste Powietrze" znajdą Państwo na stronie internetowej: https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze

Materiał informacyjny dot. programu priorytetowego „Czyste Powietrze” w zakresie dofinansowania z prefinansowaniem