Szanowni mieszkańcy, od dnia 1.12.2022 r. do dnia 1.02.2023 r. Urząd Miejski Wąsosza będzie przyjmował wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego dla osób, które ogrzewają swoje gospodarstwo domowe przy użyciu prądu.

Otrzymanie wcześniej innych dodatków (węglowego, do pelletu, do drewna, do oleju opałowego) wyklucza możliwość otrzymania dodatku elektrycznego.

Dodatku elektrycznego nie mogą otrzymać również te gospodarstwa, w których funkcjonuje instalacja fotowoltaiczna lub inna generująca energię elektryczną.

Wnioski przyjmowane są w sekretariacie Urzędu.

Pobierz wzór wniosku