logo ekologiczne

Gmina Wąsosz przedstawia zestawienie Grantobiorców wskazanych do podpisania Umowy o powierzenie grantu, którzy otrzymali pozytywny wynik audytu energetycznego w ramach projektu pn. "Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w budynkach mieszkalnych na obszarze Doliny Baryczy" III nabór wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 nr projektu RPDS.03.03.01-02-0018/19.

logo projektu

Uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego wyłoniony został wykonawca Uproszczonych Audytów Energetycznych

Planowe przerwy w dostawie energii elektrycznej

Informacja ENEA Operator sp. z o.o. - planowe przerwy w dostawie energii elektrycznej -
Rejon Dystrybucji Leszno:

baner informacyjny

Gmina Wąsosz zachęca Państwa do składania deklaracji drogą elektroniczną:

logo dokumentu

Gmina Wąsosz przedstawia zestawienie złożonych wniosków w III naborze w ramach zadania pn. "Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w budynkach mieszkalnych na obszarze Doliny Baryczy"