Przetarg nieruchomości

Wyłożenie do publicznego wglądu protokołu obejmującego nieruchomość, która podlegać będzie komunalizacji na wniosek Gminy Wąsosz

- udział 2/5 w działce nr 72/4 o pow. 0,3072ha obręb Rudna Wielka

Pełna treść ogłoszenia <Pobierz>