Przetarg nieruchomości

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

 

 

 

 

 

 

 

nr RGG.6840.21.2019.2020 - Działka nr 177, obręb Wodniki

nr RGG.6840.15.2020 - Działka nr 378/5 obręb Wąsosz