Przetarg nieruchomości

Informacja o wyniku ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż:

 

 

 

 

 

 

 

- nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr działki 745 o pow. 0,0259ha obręb Wąsosz

- nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr działki 746 o pow. 0,0169ha obręb Wąsosz

- nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr działki 748 o pow. 0,0127ha obręb Wąsosz