Przetarg nieruchomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - Działka nr 123/5 obręb Świniary

 

 

 

 

 

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY nr RGG.6840.12.2019.2020