Przetarg nieruchomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urząd Miejski Wąsosza informuje o wywieszeniu w dniu 31.12.2020r. w siedzibie tut. Urzędu wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia