Przetarg nieruchomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:

 

 

 

 

 

 

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY nr RGG.6840.23.2020.2021 - Działka nr 36 obręb Drozdowice Wielkie