Drukuj
Przetarg nieruchomości

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

 

 

 

 

 

 

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY nr RGG.6840.03.2020.2021 - Działka nr 42 obręb Ostrawa

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY nr RGG.7125.02.2021 - Lokal mieszkalny nr 4 położony w budynku nr 26 przy ul. Kolejowej w Wąsoszu na działce nr 536/3 o pow. 0,0611ha wraz z udziałem w częściach wspólnych w budynku i w działce gruntu w wielkości 402/4295