Przetarg nieruchomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:

 

 

 

 

 

 

 

nr RGG.7125.02.2020.2021 - Nieruchomość zabudowana jednolokalowym budynkiem mieszkalnym nr 2a położona przy ul. Sienkiewicza w Wąsoszu na działce ewidencyjnej 329/2 o pow. 0,0227ha