Przetarg nieruchomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:

 

 

 

 

 

 

 

nr RGG.6840.10.2021 - Działka nr 167/3 obręb Wąsosz