Przetarg nieruchomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI stanowiącej własność Gminy Wąsosz

 

 

przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany - RGG.6840.20.2020.2022