Przetarg nieruchomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:

 

 

 

 

 

 

 

nr RGG.7125.05.2022 - Lokal niemieszkalny "B", położony na działce gruntu nr 531/3 o pow. 0,0200ha obręb Wąsosz