Przetarg nieruchomości

Informacja o wyniku ustnego nieograniczonego przetargu

 

 

 

 

nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr działki 555 o pow. 0,0219ha obręb Płoski