Przetarg nieruchomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:

Przetarg nieruchomości

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

Przetarg nieruchomości

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

Przetarg nieruchomości

Informacja o wyniku ustnego nieograniczonego przetargu

Przetarg nieruchomości

Burmistrz Wąsosza ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę na okres 3 miesięcy

Przetarg nieruchomości

Informacja o wyniku ustnego nieograniczonego przetargu