Przetarg nieruchomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

Przetarg nieruchomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

Przetarg nieruchomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i wynajęcia:

Przetarg nieruchomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia:

Przetarg nieruchomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonych  do sprzedaży:

Przetarg nieruchomości

Urząd Miejski Wąsosza informuje o wywieszeniu w dniu 30.10.2020r. w siedzibie tut. Urzędu wykazów nieruchomości przeznaczonych do: