Urząd Miejski Wąsosza informuje o wywieszeniu w dniu 26.07.2017r. w siedzibie tut. Urzędu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:

Informacja o wynikach trzecich ustnych nieograniczonych przetargów na sprzedaż:

Informacja o wynikach czwartych ustnych nieograniczonych przetargów na sprzedaż:

Przetarg nieruchomości

Urząd Miejski Wąsosza informuje o wywieszeniu w dniu 05.07.2017r. w siedzibie tut. Urzędu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży: 

Przetarg nieruchomości

Urząd Miejski Wąsosza informuje o wywieszeniu w dniu 20.06.2017r. w siedzibie tut. Urzędu wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat:

Przetarg nieruchomości

Ogłoszenia o trzecich ustnych nieograniczonych przetargach na sprzedaż: